Termeni și condiții turnee

 

TERMENI ȘI CONDIȚII TURNEELE PLAYER

 

1. Organizatorul Campaniei promoționale „Turneele Player” este Player Gaming Limited, societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu legislația malteză, înregistrată în Registrul companiilor din Malta sub numărul C99223, cu sediul social în Valletta Buildings, Second Floor, Suite 7, South Street, Valletta VLT 1103, Malta, având cod de identificare fiscală pe teritoriul României (CIF): 44598012, denumită în continuare Organizator/Player.

2. Participarea la Campania Promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul sau serviciul l-a avut anterior.

3. Prin simpla participare Ia Campania Promoțională, se prezumă că participanții au cunoștință și acceptă necondiționat termenii și condițiile de organizare și desfășurare a Campaniei Promoționale (denumit în continuare ”ReguIamentuI”). Orice cuvânt sau expresie care nu este definită în prezentul Regulament are același înțeles utilizat în industria jocurilor de noroc.

4. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe platforma online Player, pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei Promoționale.

5. Campania promoțională este organizată pe platforma www.player.ro, în perioada 29 Iulie 2023- 31 decembrie 2024.

Campania Promoțională se desfășoară în etape independente, anunțate în prealabil de Organizator, constând în turnee periodice, disponibile pe website-ul organizatorului, în cadrul unei secțiuni dedicate. În cadrul acestei secțiuni vor fi publicate condițiile aplicabile fiecărui turneu și premiul acordat în cazul îndeplinirii acestora.

6. Dreptul de participare la campanie se acordă jucătorilor înregistrați (care dețin un cont de joc) și care se înregistrează la turneele disponibile, prin apăsarea butonului „Participă’’.

7. Pentru a fi eligibili la prezenta Campanie, participanții trebuie să înregistreze pariuri cu bani reali cu o anumită miza minimă la sloturile video disponibile pe platforma Organizatorului („Jocuri participante”). Pentru fiecare etapă, Organizatorul va anunța în secțiunea dedicată turneului, valoarea mizei minime, Jocurile participante, precum și durata turneului relevant (doar pariurile efectuate în această perioadă pot acumula puncte).

8. Pentru fiecare turneu, participanții care îndeplinesc condițiile aferente fiecărui turneu vor fi incluși într-un clasament bazat pe puncte. Pentru calcularea punctajului, vor fi luate în considerare toate pariurile plasate din bani reali la Jocurile participante, potrivit art. 7. Orice rotiri efectuate cu pariuri mai mici decât suma minimă anunțată în prealabil de Organizator nu vor acumula puncte.

Punctajul fiecărui participant se va stabili în baza unei formule de calcul, anunțată în prealabil de către Organizator pentru fiecare turneu, în cadrul secțiunii special dedicate de pe website-ul Organizatorului.

Cu titlu de exemplu, Organizatorul poate stabili următoarea formulă de calcul:

număr puncte = câștig generat / miza plasată.

Ex. 1: Mizezi 5 lei și câștigi 60 lei. Punctajul tău va fi determinat astfel: 60 lei (câștigul generat) împărțit la 5 lei (miza plasată) = 12 puncte.

Ex. 2: Mizezi 1 lei și câștigi 3,4 lei. Punctajul tău va fi determinat astfel: 3,4 lei (câștigul generat) împărțit la 1 lei (miza plasată) = 3,4 puncte.

În funcție de etapa relevantă de Campanie, Organizatorul poate stabili o miză maximă prin raportare la care să fie stabilit scorul fiecărui participant în cadrul clasamentului. Exemplu: Organizatorul stabilește că punctajul se va raporta la valoarea mizei plasate, însă nu mai mult de valoarea fixă a mizei de 100 lei, indiferent dacă miza plasată efectiv de către participant este mai mare de 100 lei.

Punctajul obținut de fiecare dintre participanți va fi actualizat în mod constant în cadrul clasamentului, afișat pe platforma Organizatorului, în secțiunea dedicată fiecărei Etape, participanții având posibilitatea de a verifica în orice moment punctajul acumulat.

9. Pentru a fi eligibili la o oferta promoțională și pentru ca premiul să fie primit, toate condițiile aplicabile turneului respectiv trebuie să fie îndeplinite în termenul prestabilit. Organizatorul definește termenul de valabilitate al turneului, condițiile și premiile aferente fiecărui turneu, pe care le aduce la cunoștința publicului în cadrul secțiunii dedicate turneului.

10. Premiile acordate în cadrul prezentei campanii sunt următoarele: premii în bani, premii bonus (bonus cash sau rotiri gratuite) sau premii acordate sub diverse obiecte materiale (spre exemplu, telefoane, ceasuri). Organizatorul va stabili o valoare maximă a premiilor oferite în cadrul fiecărui turneu relevant. Spre exemplu: premiile în bani/bonus cash pot avea o valoare maximă de 250.000 de lei, iar în ceea ce privește Rotirile gratuite, acestea pot fi acordate într-un număr maxim de 70.000.

Pentru retragerea premiilor acordate sub formă de bonus, Organizatorul poate impune îndeplinirea anumitor condiții de rulaj. Dacă este cazul, condițiile de rulaj vor fi anunțate în prealabil de Organizator, în cadrul fiecărui turneu relevant. De asemenea, Organizatorul poate stabili o valoare maximă a câștigurilor care pot fi generate din utilizarea bonusului aferent fiecărui tip de premiu și care poate fi retrasă de utilizator.

Participanții iau la cunoștință faptul că premiile sub formă de bonus oferite în cadrul Campaniei sunt disponibile pentru utilizare numai în secțiunea Cazino de pe website-ul Organizatorului. Pentru evitarea oricăror dubii, pentru a fi eligibili, participanții trebuie să înregistreze pariurile din bani reali, potrivit art. 7 din prezentul Regulament, precum și să îndeplinească eventualele condiții de rulaj ale premiului acordat sub formă de bonus doar în secțiunea de Cazino. În cazul nerespectării condițiilor privind bonusul, ne rezervăm dreptul de a anula bonusul și eventualele câștiguri obținute din rulajul acestuia.

În cazul în care în cadrul Etapei relevante de Campanie premiile constau în obiecte materiale, câștigătorii vor fi contactați de către Organizator pentru transmiterea informațiilor cu privire la adresa de livrare a premiului. Totodată, în cadrul acestor categorii de etape de Campanie, câștigătorii au dreptul de a opta între bunul oferit ca premiu sau contravaloarea în bonus cash a premiului.

11. În cadrul fiecărei Etape, pentru desemnarea câștigătorilor, Organizatorul poate stabili îndeplinirea unor condiții suplimentare de către aceștia, precum: efectuarea a cel puțin unei depuneri financiare până la finalizarea etapei, validarea adresei de e-mail asociate contului de joc, îndeplinirea procedurii de verificare si validare a contului de joc (KYC). Condițiile suplimentare aferente unei Etape vor fi anunțate și aduse la cunoștința publicului în prealabil, de către Organizator.

12. Premiile aferente fiecărei Etape relevante, constând în premii în bani/bonus, se vor acorda în maxim 72 de ore de la încheierea turneului relevant, în funcție de clasamentul final al turneului.

Cu privire la premiile constând în obiecte materiale, Organizatorul va anunța în cadrul Etapei relevante modalitatea de transmitere a premiului (spre exemplu, printr-un serviciu de curierat) la adresa indicată de fiecare dintre participanții declarați câștigători și termenul maxim de livrare a premiului. Toate costurile de expediere vor fi suportate de Organizator. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care participanții la Campania Promoțională nu pot intra în posesia premiului.

Organizatorul va stabili numărul de participanți care pot fi declarați câștigători pentru fiecare turneu. Exemplu: Organizatorul poate stabili că vor fi declarați câștigători participanții care ocupă primele 50 de poziții în clasamentul final, locul 1 fiind obținut de participantul cu punctajul cel mai mare.

În cazul în care doi sau mai mulți participanți dețin același număr de puncte, premiul va fi acordat participantului care a înregistrat cel mai mare număr de puncte primul, prin raportare la momentul înregistrării pariului.

13. Premiile sunt exprimate în valoare netă. Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor, care au o valoare de peste 600 de lei, sunt impozabile. Dacă este cazul, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent, conform prevederilor legale în vigoare.

14. Fiecare client are dreptul să câștige un (1) singur premiu per turneu. Oferta este valabilă pentru o singură adresă de domiciliu/ calculator/ adresă IP/ cont de joc. În caz de activități/suspiciuni rezonabile de activități fraudulente, premiul poate fi anulat. Decizia Organizatorului este finală.

15. Participarea la oferta promoțională curentă trebuie făcută individual. Nu este permis niciunui client să participe la campanie în numele altei persoane sau al unui grup de persoane.

16. Participarea la prezenta Campanie promoțională nu este permisă minorilor, angajaților, partenerilor Organizatorului sau altor persoane aflate în relație de interdependență cu acesta.

17. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi sau desfășurarea Campaniei.

18. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a autoexcluderii/întreruperii accesului la joc, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor.

19. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etaj 1. După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua in considerație nicio contestație. Legea aplicabilă este legea română.

20. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/înceta Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

21. Se aplică Termenii și Condițiile Generale și Termeni și Condiții pentru acordarea Bonusurilor.