Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

INTRODUCERE

Termeni si conditii de utilizare a platformei de jocuri de noroc la distantaPlayer Gaming Limited.

Termenii si conditiilereprezinta un contract intre noi, Player Gaming Limited, denumiti in continuare ca PLAYER, si dumneavoastra, denumit in continuare ca si UTILIZATOR. Pentru a putea folosi serviciile oferite de PLAYER, va trebui sa acceptati termenii si conditiile in momentul crearii contului de jucator. 

Este important să citiți cu atenție acest acord înainte de a utiliza Serviciile PLAYER și să vă asigurați că înțelegeți pe deplin conținutul acestuia. Atât „Termenii și Condițiile”, „Politica de Confidențialitate”, „Regulile Jocurilor” și orice alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER, inclusiv Regulamentul de joc pentru pariuri în cotă fixă la distanță (definite împreună „Regulile Jocurilor”)constituie un Acord obligatoriu (denumit de aici înainte „Acordul”) între Utilizator și PLAYER.

Toate regulile și reglementările privind desfășurarea jocurilor de noroc de tipul pariurilor online se regăsesc în Regulamentul de joc pentru pariuri în cotă fixă la distanță, disponibil pe site-ul www.player.roaici. Acceptând Termenele și Condițiile Player, Utilizatorul confirmă că a citit și a înțeles Regulamentul de joc pentru pariuri în cotă fixă la distanță și că îl va respecta. Lista tuturor pariurilor, situația și detaliile acestora sunt disponibile pe site-ul www.player.ro. Pariurile pot fi plasate numai de utilizatori înregistrați, sub condiția deținerii de fonduri suficiente în contul Player. Un pariu se consideră înregistrat imediat ce se primește o confirmare de acceptare a pariului de Ia Player. Când se înregistrează mai multe pariuri de către un Utilizator, acestea vor fi procesate în ordinea primirii lor. Utilizatorul declară că la momentul plasării pariului/pariurilor, nu are cunoștința cu privire Ia rezultatul evenimentelor în cauză, nefiind permise pariurile pe evenimente în care Utilizatorul este direct sau indirect implicat. Dacă există o suspiciune de violare a acestei reguli, Player își rezervă dreptul de a anula pariul, precum și dreptul de a lua orice măsuri suplimentare necesare pentru a-și proteja interesele legale și de a respecta celelalte legi și regulamente.

Prin înregistrarea unui cont pe site-ul PLAYER, vă exprimați acordul că ați citit și înțeles pe deplin documentele menționate mai sus.

Dacă Utilizatorul sau Jucătorul se opune reglementările din „Termeni și Condiții”, „Politica de Confidențialitate” sau „Regulile Jocurilor” sau a oricăror alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYERacesta trebuie să înceteze imediat să folosească Serviciile noastre.

În cazul apariției oricăror neclarități în privința drepturilor și obligațiilor dumneavoastră, în temeiul acestui Acord, este indicat să cereți ajutorul unui avocat sau a unei persoane specializate. Este esențială cunoașterea legislației de apartenență înainte de a vă înregistra și de a utiliza site-urile noastre sau oricare dintre Serviciile puse la dispoziție. 

Rețineți că unele jocuri de noroc sunt restricționate prin lege în anumite state și pot fi interzise pe o perioadă nedeterminată în altele. PLAYER nu poate fi considerat responsabil pentru nicio problemă întâmpinată de către Utilizator, în materie de jurisdicție.

Din dorința de a fi aproape de Utilizatori și a răspunde prompt întrebărilor, PLAYER a creat secțiunea de „Asistență” (din meniul cu aceeași denumire aflat pe site), unde pot fi găsite răspunsuri la întrebările frecvente ale oricărui Jucător. Este obligația Jucătorului de a accesa și lua la cunoștință datele/informațiile înscrise în secțiunea menționată în cadrul acestui paragraf.

Prin participarea la orice joc de noroc, Utilizatorul acceptă necondiționat „Termenii și Condițiile” și reglementările din secțiunea „Regulile Jocurilor” în conformitate cu Legislația României.

SINTEZA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR PLAYER

Informațiile de mai jos reprezintă o sinteză a termenilor cheie și servesc doar în scopuri informative. Această sinteză nu înlocuiește „Termenii și Condițiile” complete. Înainte de a se înregistra și de a utiliza Serviciile noastre, Utilizatorul trebuie să citească și să accepte versiunea completă a Termenilor și Condițiilor. În eventualitatea unui conflict între această sinteză și varianta completă a Termenilor și Condițiilor, se va aplica varianta completă a acestora.

Orice referință la „Noi”, „Nouă”, „Ne”, „Nostru”, „PLAYER” este o referință la PLAYER, o companie înregistrată în Malta cu sediul social în Valetta Buildings, 2nd floor, suite 7, South Street, Valetta VLT 1103, Malta, înregistrată la ANAF (Autoritatea Națională de Administrare Fiscală) a Contribuabililor Nerezidenți cu Cod Unic de Identificare Fiscală 44598012.

Jucătorii trebuie să se înregistreze și să deschidă un cont pe PLAYER pentru a folosi oricare dintre Serviciile noastre. Prin înregistrarea pe www.PLAYER.ro sau orice alt URL sau subdomeniu care ne aparține sau ne este licențiat, Utilizatorul încheie un acord cu caracter juridic obligatoriu cu noi, care încorporează „Termenii și Condițiile”, „Politica de Confidenţialitate”,„Regulile Jocurilor” și orice alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER.

Utilizatorii trebuie să aibă minim 18 ani și să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate și verificare, pentru a-și putea deschide un cont care să le ofere acces la Servicii

Putem colecta și utiliza informaţiile personale ale utilizatorilor în concordanță cu Politica noastră de Confidenţialitate.

Fiecare Utilizator poate deschide un (1) singur cont PLAYER.

În calitate de Utilizator, pentru a putea retrage câștiguri sau depune sume mai mari de 200 EUR sau echivalentul în altă valută, din Contul de Jucător, va fi necesar să finalizăm procedurile de verificare.

Pe PLAYER nu sunt tolerate încercările de fraudă și/sau trișatul. În momentul închiderii sau suspendării unui Cont de Jucător din motivele menționate în acest paragraf, putem păstra fondurile din contul respectiv și le putem vira Bugetului de Stat al României, conform legislaţiei.

Cu excepția eventualelor câștiguri datorate legal Utilizatorilor, responsabilitatea noastră pentru fraudă, deces, vătămare corporală sau drepturi statutare și responsabilitatea noastră maximă față de utilizator se limitează la:

 1. un pariu specific,  a cărui valoare este plătit de Utilizator/Jucător;
 2. utilizarea necorespunzătoare a fondurilor din Contul de Jucător, incluzând posibilitatea de apariție a unei sume pierdute sau rătăcite;
 3. o sumă de 2200,00 RON.

Orice plângere sau dispută va fi gestionată inițial de Serviciul Clienți, cu dreptul de a apela la ONJN. Reglementările impuse de ONJN în ceea ce privește salvgardarea fondurilor Jucătorilor sunt respectate conform legislației aferente, motiv pentru care fondurile Jucătorilor sunt păstrate într-un cont separat, deschis în România.

Bonusurile potențiale sunt supuse acestor Termeni, Termenilor Speciali, Regulilor și oricăror termeni specifici care se referă la această categorie. Indiferent de caz și pentru orice conflict sau eroare de interpretare a oricărei reguli despre bonusuri sau Termeni și Condiții, decizia companiei PLAYER este cea finală.

     1.SCOPUL ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII

1.1 Obiectivul acestor Termeni și Condiții este să reglementeze raporturile juridice între PLAYER și Jucător. 

 1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

2.1 În cadrul prezentului contract, următoarele cuvinte și următorii termeni vor avea sensul menționat mai jos, cu excepția cazurilor în care din context reiese un alt sens, care va putea reglementa felul în care Utilizatorul folosește site-ul.

2.1.1 Cont: un cont PLAYER pesite-ul nostru.

2.1.2 Acord: „Termenii și Condițiile”, împreună cu „Politica de Confidenţialitate”, „Regulile Jocurilor” și orice alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER.

2.1.3 PLAYER, Noi, Nouă, Ne: Player Gaming Limited, un operator de jocuri online care utilizează denumirea comercială „PLAYER” și oferă servicii prin intermediul site-ului web.

2.1.4 Conținut: Așa cum este definit în clauza 16.1.

2.1.5 Nume Utilizator și Parolă: Numele de utilizator și parola  este ales în momentul înregistrării pe site.

2.1.6 Grupul PLAYER: PLAYER, orice companie subsidiară și companie-mamă a PLAYER, sau orice companie subsidiară a unei companii-mamă a PLAYER.

2.1.7 Jucător: O persoană care are un Cont și care utilizează Serviciile.

2.1.8 Playthrough: Plasarea unui pariu de „n” ori  sau suma necesară ca miză pentru fiecare bonus, înainte ca orice câștig să poată fi retras.

2.1.9 Acțiuni interzise: Astfel cum este definit în clauza 16.2.

2.1.10 Politica de Confidențialitate: se referă la „Politica de Confidențialitate” care poate fi accesată sau vizualizată folosind site-ul PLAYER.ro

2.1.11 Reprezentanți: reprezentanți, directori, agenți și angajați.

2.1.12 Reguli: se referă la „Regulile Serviciilor” accesibile în secțiunea de pe site-ul nostru.

2.1.13 Serviciul sau Serviciile: Toate jocurile, pariurile în cotă fixă la distanță, serviciile și orice alt conţinut sau software asociat, indiferent dacă este în format descărcabil, accesibil, sau folosibil de către Utilizator prin intermediul site-ului și care permite acestuia să participe la Serviciile PLAYER. Serviciile cuprind conţinut al cărui proprietar este PLAYER și conţinut de la furnizori terți, aprobat de ONJN și integrat în site-ul web.

2.1.14 Software: Software-ul licențiat de către noi, inclusiv toate programele și bazele de date, precum și orice alt conținut derivat, care necesită descărcare, este accesibil în alt mod sau este folosit de utilizator prin intermediul site-urilor și permite Jucătorului să acceseze jocurile online.

2.1.15 Termeni și Condiții: clauzele discutate și informațiile oferite în cadrul acestui document.

2.1.16 Site-ul web: Player.ro , care aparține și este operat de către PLAYER sub licența ONJN.

2.2 În acești Termeni și Condiții, cu excepția cazurilor în care contextul cere în mod diferit:

 1. Trimiterile la această secțiune includ referirile la orice „Termeni și Condiții” modificați, care suprimă sau prevalează asupra acestora.
 2. Dacă nu se prevede altfel, în cazul unui conflict între acești „Termeni și Condiții” și orice alt document menționat în cadrul acestuia, acești termeni și condiții vor prevala.
 3. Se consideră că trimiterile la PLAYER sau la orice companie a Grupului PLAYER includ și succesorii corespunzători, beneficiarii sau cesionarii.
 4. Titlurile de secțiuni sunt doar de referință și nu afectează interpretarea acestor „Termeni și Condiții”.
 5. Referirile la o „Persoană” includ orice persoană, societate, parteneriat, societate mixtă, asociație, organizație, instituție, trust sau agenție cu un caracter distinct juridic.
 6. Referirile la „gen” includ fiecare gen și referirile la „singular” includ pluralul și vice-versa.
 7. Referirile la „pariuri” includ și mizele.
 8. Referirile la Servere sau „Serverul nostru” sau „Serverele noastre”, dacă este cazul, includ și referirile la un server de la terți sau cele folosite pentru furnizarea Serviciilor sau Site-urilor.
 9. Orice frază introdusă prin cuvintele „cuprind” sau „includ” sau expresii similare, este orientativă fără a limita semnificația cuvintelor care urmează și va fi luată în considerare „fără să limiteze”
 10. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

3.1 Prin înregistrarea unui Cont pe PLAYER, utilizatorul confirmă că a citit și înțeles acești Termeni și Condiții, în care pot apărea modificări periodice, și înțelege că aceștia vor guverna utilizarea Serviciilor.

3.2 Utilizatorul înțelege că acești „Termeni și Condiții” încorporează „Termenii Speciali” și „Regulile Jocului” și orice alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER.

3.3 „Termeni și Condiții”, „Termenii Speciali”,„Regulile Jocului” și orice alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER,  vor prevala în orice situații conflictuale prin raportare la prezentele Termeni și condiții.

3.4 Odată cu folosirea Serviciilor, acordul dvs. intră în aplicare din momentul în care se bifează chenarul de acceptare („Sunt de Acord”) din timpul procedurii de înregistrare și de creare a Contului. Bifarea chenarului ne confirmă că:

 1. Utilizatorul a citit, înțeles și acceptat acești Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate,Regulile Jocurilorși orice alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER; și
 2. Utilizatorul garantează că are vârsta legală pentru a participa la jocuri de noroc în țara din care accesează Serviciile. Vârsta legală de 18 ani în conformitate cu legislația României.

3.5 Prin folosirea Serviciilor, Utilizatorul este de acord cu Termenii și Condițiile aferenți, versiunea în vigoare, disponibilă pe site-ul PLAYER.

3.6 Orice drept neacordat în acești „Termeni și Condiții” este rezervat.

3.7 Serviciile de jocuri de noroc oferite de PLAYER prin intermediul Site-ului sunt licențiate și reglementate de către ONJN, pentru jucătorii din România, cât și pentru cetățenii români fără rezidență fiscală într-un alt stat.

3.8 În cazul în care nu vă dați acordul complet cu acești Termeni și Condiții, veți înceta imediat să utilizați Serviciile PLAYER.

 1. CREAREA UNUI CONT

4.1 Pentru a înregistra un Cont pe PLAYER trebuie să completați formularul de înregistrare online. Este necesară introducerea datelor personale în timpul procesului de finalizare a Contului. Detaliile personale includ, dar nu sunt limitate la: prenume, nume, adresa, data nașterii, numele de utilizator, parola, codul numeric personal (CNP-ul) și adresa de e-mail.

4.2 Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, vă dați acordul și declarați pe propria răspundere că ați introdus detaliile personale corecte și că toate fondurile utilizate pe site-urile noastre sunt derivate din activități legale și că nu veți folosi site-urile pentru activități ilegale sau frauduloase, inclusiv, dar fără a se limita la, spălarea banilor, în conformitate cu legea aplicabilă dvs. și/sau aplicabilă oricărei companii a Grupului PLAYER.

4.3 Un Jucător nu poate deschide un cont sau utiliza Serviciile dacă acesta sau orice alt membru al familiei sale, este sau a fost, în ultimii 2 ani, angajat al oricărei companii a Grupului PLAYER. În această clauză, „Angajat” include și contractori terți, cum ar fi dealeri, furnizori de software, dezvoltatori sau asociați și orice altă persoană afiliată unei companii a Grupului PLAYER

4.4 O persoană nu poate solicita deschiderea sau deținerea unui cont, dacă persoana în cauză nu va fi titulara Contului sau dacă acționează în numele unei părți terțe.

4.5 Un Jucător poate avea doar un singur Cont PLAYER, iar PLAYER își rezervă dreptul de a închide toate conturile multiple, deschise sub același nume sau asociate aceleiași persoane. 

 • În cazul în care o persoană deține mai multe conturi, PLAYER va avea dreptul de a lua orice acțiune permisă conform acestor „Termeni și Condiții”. 
 • În cazul în care PLAYER are motive întemeiate de a crede că Jucătorul a comis sau încercat să comită orice fraudă, PLAYER își rezervă dreptul de a anula orice tranzacție, fără a prejudicia alte acțiuni.

4.6 Cererea de a deschide un Cont poate fi refuzată, iar Contul poate fi închis, la discreția exclusivă PLAYER. În temeiul acestor „Termeni și Condiții”, inclusiv a reglementărilor care permit companiei PLAYER să suspende plata câștigurilor, toate obligațiile contractuale, fie ale unui Jucător, fie ale PLAYER, efectuate înainte de închiderea contului, vor fi onorate.

4.7 Un Jucător nu dreptul să autorizeze niciun terț să utilizeze Contul său personal. În caz contrar, acesta va fi în întregime responsabil pentru toate pierderile suportate ca urmare a faptului că un terț utilizează Contul său. Jucătorul trebuie să informeze imediat PLAYER în cazul în care suspectează că o altă persoană a obținut acces la contul său, moment în care PLAYER va oferi sprijin deplin în timpul investigării acestui abuz.

4.8 Jucătorul înțelege și este de acord că PLAYER nu garantează, sub nicio formă, că utilizarea Site-urilor este legală pe un teritoriu dat și este pe propria răspundere a Jucătorului să se asigure că acțiunile întreprinse sunt complet legale. PLAYER nu poate furniza păreri juridice cu privire la legalitatea jocurilor de noroc pe internet în țara Jucătorului, sau păreri juridice cu privire la impozite fiscale datorate de către Jucător în țara sa. Mai mult, PLAYER nu va accepta nicio responsabilitate pentru nicio pedeapsă care ar putea fi aplicată Jucătorului de către autorităţile pertinente, în urma utilizării ilegale a Site-urilor sau prin neîndeplinirea unei obligații legale aferente, în conformitate cu legile în vigoare din țara Jucătorului.

4.9 Jucătorul nu trebuie să solicite sau să creeze un cont în cazul în care acesta se află într-o jurisdicție care nu permite deschiderea unui cont și/sau utilizarea Serviciilor noastre, dacă acestea sunt considerate ilegale sau împotriva legii. 

 • Este responsabilitatea jucătorului să se asigure de reglementările menționate. PLAYER își rezervă dreptul de a suspenda Contul unui Jucător imediat în cazul în care se descoperă că acest cont a fost deschis într-o țară care a decretat ilegală accesarea Serviciilor.

4.10 Niciunul dintre membrii executivi, managerii, directorii, angajații, consultanții sau agenții sucursalelor noastre sau companiilor afiliate, sau oricare dintre furnizorii sau vânzătorii noștri, nici rudele lor (în această clauză, termenul „Rude” înseamnă soț, partener, părinți, copiii sau frați ai persoanelor menționate mai sus) nu sunt autorizate să deschidă sau să dețină un cont, sau să utilizeze Serviciile în mod direct sau indirect. În cazul în care această clauză este încălcată, PLAYER își rezervă dreptul de a închide contul menționat imediat, de a anula orice pariu și de a plăti pentru orice câștig.

 1. DATELE PERSONALE ALE JUCĂTORULUI

5.1 Informațiile personale pe care PLAYER le poate solicita pentru înregistrare includ, dar nu se limitează la: nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, limba, codul numeric personal, valuta contului pentru depuneri sau retrageri, seria și numărul actului de identitate.

5.2 Jucătorul este obligat să furnizeze detalii cu privire la numele de utilizator și parola sa, ca parte a cererii sale pentru deschiderea unui cont sau pentru a se conecta la contul său.

5.3 Jucătorul trebuie să se asigure pe propria răspundere că toate informațiile furnizate către PLAYER sunt corecte, precise și actualizate.

5.4 Un Jucător își poate schimba informațiile personale prin contactarea Serviciului Clienți, moment în care este posibil să-i fie solicitate furnizarea unor documente care să ateste cerințele acestuia.

5.5 Jucătorului îi este permis să elimine detaliile cardului de credit și/sau să înregistreze un nou card, în orice moment. Orice informație lipsă cu privire la aceste modificări poate duce la respingerea tranzacțiilor de către bancă sau de către furnizorul cardului de credit. 

 • PLAYER nu este în niciun fel responsabil pentru nimic legat de anularea unor astfel de tranzacții, cauzate de eșecul persoanei respective de a oferi detalii personale corecte.

5.6 Este responsabilitatea Jucătorului să-și protejeze integritatea cardului bancar împotriva pierderii sau furtului, iar Jucătorul trebuie să contacteze imediat Serviciul Clienți PLAYER dacă apar astfel de cazuri.

5.7 Utilizatorii acceptă și sunt de acord că nu pot fi făcute modificări ale prenumelui, numelui și ale datei nașterii în procesul de înregistrare, cu excepția cazurilor în care ne furnizează dovezi satisfăcătoare, care să ateste că detalii personale în cauză au fost modificate în mod legal, în conformitate cu legile țărilor în care utilizatorii au reședința.

5.8 PLAYER își rezervă dreptul de a păstra toate informațiile personale, furnizate de către Jucător la înregistrare, după închiderea Contului.

5.9 Numele de utilizator ales de Jucător nu trebuie să fie obscen, amenințător, rasist, ofensator, peiorativ, calomnios sau să încalce orice drept de proprietate intelectuală sau drept de proprietate a unei terțe părți. În cazul în care PLAYER consideră, la discreția sa absolută, că numele de utilizator ales de Jucător este inadecvat, își rezervă dreptul de a respinge și de a preveni folosirea unui astfel de nume de utilizator în orice moment fără cunoștința și/sau consimțământul Jucătorului.

5.10 După crearea unui cont, Jucătorului i se va cere să introducă numele de utilizator și parola pentru a se conecta la Contul său și pentru a folosi Serviciile aferente. Jucătorul nu are dreptul să divulge datele de înregistrare ale contului său niciunei terțe părți și este singurul responsabil pentru toate acțiunile care au loc ca urmare a obținerii accesului la Servicii prin utilizarea numelui și parolei alocate contului. 

 • Orice încălcare a acestor „Termeni și Condiții”, de către un terț cu acces la numele de utilizator și la parola unui Jucător, va fi considerată o încălcare gravă comisă de către Jucător și va fi supusă legislației aferente.

5.11 În cazul în care un Jucător a uitat informațiile de accesare (numele și parola) sau dacă suspectează că acestea ar putea deveni cunoscute unui utilizator neautorizat, acesta trebuie să notifice imediat PLAYER.

5.12 După cinci introduceri de nume utilizator și parolă incorecte, consecutive, Contul Jucătorului va fi suspendat temporar din motive de securitate și PLAYER va solicita jucătorului să transmită o formă oficială a unui act de identitate, care include o fotografie (copie a unei cărți de identitate sau permis de conducere) pentru a începe procesul de reactivare.

5.13 Toate tranzacțiile efectuate folosind numele de utilizator și parola corecte, sunt făcute de către proprietarul de drept al contului și, prin urmare, sunt valabile. Sub nicio formă PLAYER nu este răspunzător pentru pierderile suportate de către Jucător, cauzate de utilizarea neautorizată sau necorespunzătoare a datelor sale personale. 

 • Pentru a proteja PLAYER și Jucătorii împotriva furtului de identitate, PLAYER își rezervă dreptul de a solicita oricărui Jucător, în orice moment, dovada identității (inclusiv o fotocopie a unei cărți de identitate valabile) și/sau o copie a tuturor cardurilor folosite și/sau dovada adresei (facturi de utilități sau extras de cont recent) sau orice alte documente în format electronic sau tipărit. Neprezentarea documentelor solicitate va duce la suspendarea contului de către PLAYER.

5.14 PLAYER folosește un regim strict de măsuri de securitate cu scopul de a oferi protecție optimă a informațiile personale ale utilizatorilor împotriva accesului neautorizat. Jucătorul este singurul responsabil pentru securizarea numelui de utilizator și a parolei, cât și a tuturor acțiunilor care au loc în urma accesului la Servicii folosind datele de logare corecte.

5.15 Informațiile personale ale jucătorului sunt strict confidențiale și vor fi utilizate de către PLAYER și, dacă este necesar, de către una sau mai multe societăți ale Grupului PLAYER, cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene. Scopul este de a înregistra și gestiona contul Jucătorului, pentru a colecta profilurile clienților și pentru a oferi tuturor Jucătorilor eficiență în folosirea Serviciile disponibile pe Site-uri precum și furnizarea unor detalii cu privire la promoții de interes și/sau alte servicii oferite de companiile Grupului PLAYER.

5.16 Dacă un Jucător este de acord să primească informații de marketing într-un mod direct, orice companie a Grupului PLAYER poate utiliza, de asemenea, informațiile personale ale acestuia pentru a trimite email-uri relevante despre noile produse și/sau oferte. Jucătorul poate primi aceste e-mailuri de marketing direct după ce se înregistrează pe PLAYER, chiar dacă acesta nu a plasat niciun un pariu sau nu a depus niciodată fonduri în contul său.

5.17 PLAYER își rezervă dreptul de a transmite informații personale către terți, cum ar fi serviciile statului, în cazul în care ne sunt solicitate, conform oricărei legi, reglementări, proceduri sau chemări în judecată.

5.18 Furnizarea datelor cu caracter personal către terți se poate face numai în baza acordului explicit al clientului.

5.19 Informații suplimentare despre utilizarea datelor personale ale Jucătorului de către PLAYER pot fi găsite în „Politica de Confidențialitate”.

5.20 În calitate de Jucător sau Utilizator, sunteți de acord că PLAYER poate pune la dispoziția oricărui organism de conducere relevant din sport informațiile necesare conform legislației, pentru a efectua o investigație eficace în cazul în care suspectăm că are vreo informație, din orice sursă, ar putea: 

 1. să determine ONJN să considere necesară anularea unui pariu; sau
 2. să implice încălcare a unei norme de pariere aplicată de către organismul competent de conducere.
 3. LICENȚA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

6.1 Vă acordăm o licență neexclusivă, personală, netransferabilă pentru utilizarea Serviciilor în conformitate cu acești Termeni și Condiții, sub rezerva următoarelor condiții:

6.1.1 Aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală din cadrul legislației care guvernează în țara în care locuiți și sunteți capabili să vă asumați responsabilitatea propriilor acțiuni;

6.1.2 Toate informațiile incluse în formularul de înregistrare, furnizate către PLAYER, sunt adevărate, exacte, complete și corespund numelor care apar pe cardurile bancare utilizate pentru depuneri și plățile câștigurilor. Ne rezervăm dreptul de a închide orice Cont, în cazul în care acestea sunt dovedite a fi false, inexacte, înșelătoare sau incomplete. Este responsabilitatea utilizatorului să ne informeze despre orice modificare a informațiilor furnizate, cât mai curând posibil;

6.1.3 Utilizarea Serviciilor este un drept acordat personal utilizatorului pentru a juca jocuri de noroc pe internet. Acest drept nu are o valoare comercială și nici nu poate fi folosit în astfel de scopuri.

6.1.4 Sub nicio formă nu este posibil să autorizați un terț să acceseze contul, parola sau identitatea dumneavoastra pentru folosirea Serviciilor noastre;

6.1.5 Înțelegeți regulile și procedurile tuturor jocurilor oferite pe site-urile noastre;

6.1.6 Este responsabilitatea dvs. să rețineți procentajul de distribuire a câștigurilor sau cotele care se aplică fiecărui joc înainte de a plasa un pariu și este imperativ să fiți la curent cu faptul că ratele de plată sau cotele se pot schimba ocazional;

6.1.7 În situația în care un jucător a avut posibilitatea de seta limite de pierdere și/sau de miză, acesta poate schimba/actualiza aceste limite (de pierdere și/sau de miză) prin contactarea Serviciului Clienți. Atunci când solicitați actualizarea/schimbarea unei limite de pierdere sau de miză, în timp ce jucați un joc pe site-urile noastre, confirmați că ambele sau oricare dintre ele nu va fi actualizată până când nu închideți sesiunea curentă de joc și începeți unul nou. În unele cazuri, numai după o anumită perioadă de timp, definită în legislația jocurilor de noroc, se poate face acest lucru;

6.1.8 Ne rezervăm dreptul de a reține orice fonduri asupra cărora există suspiciuni temeinice că au fost obținute prin fraudă sau activități infracționale, informând totodată autoritățile competente în acest sens;

6.1.9 Sunteți de acord să nu descărcați, închiriați, arendați, împrumutați, distribuiți, creați opere derivate, copiați, reutilizați, modificați, adaptați, decompilați, descifrați, dezasamblați, să utilizați ingineria inversă, să decriptați, sau să descoperiți codul sursă al tuturor, sau oricărei porțiuni a Serviciilor sau a Jocurilor cu scopul de a aduce modificări sau de a încerca să obțineți protecția proprietății intelectuale asupra conținutului și a drepturilor PLAYER asupra „Serviciilor” și „Jocurilor” de pe site-urile noastre;

6.1.10 Vă asumați, exclusiv și pe propria răspundere, posibilitatea ca atunci când jucați jocuri de noroc prin utilizarea Serviciilor se poate ajunge la riscul pierderilor de bani;

6.1.11 Ați luat la cunoștință faptul că Serviciile noastre sunt consumate în timp real atunci când jucați. Prin urmare, nu se pot face retururi de bunuri, sau restituiri, sau, sub rezerva prevederilor contrare, anularea pariurile plasate. Dacă jucați un joc cu bani reali, pe site-uri, banii vor fi retrași din contul dvs. în timp real;

6.1.12 Înțelegeți și acceptați că, în cazul unei defecțiuni într-un joc sau a nefuncționării în regim normal a acestuia, orice pariu efectuat în timpul unei astfel de eveniment va fi anulat. Câștigurile obținute dintr-un joc cu funcționare defectuoasă sunt considerate nule, precum și orice rundă de joc ulterioară cu respectivele câștiguri, indiferent de jocul accesat sau de Serviciul se utilizat pentru a obține astfel de câștiguri;

6.1.13 Sunteți de acord că utilizarea Serviciilor impune în mod exclusiv discreția și un risc asumat de către dvs.;

6.1.14 Confirmați că fondurile utilizate pe site-ul nostru web, prin folosirea Serviciilor, nu sunt provenite din surse ilegale și că, în niciun fel, nu utilizați Serviciile cu scopul de a transfera fonduri, inclusiv către o altă parte sau către un cont bancar separat. Mai mult, vă asumați că nu veți utiliza Serviciile noastre pentru nicio activitate ilicită sau frauduloasă, sau pentru orice tranzacție ilegală (inclusiv spălarea banilor), în conformitate cu legile tuturor jurisdicțiilor a căror autoritate se aplică în cazurile dvs. 

 • Dacă cele menționate mai sus nu sunt respectate, PLAYER își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a bloca orice cont de Jucător dacă apar suspiciuni de fraudă, în orice moment, până când situația ivită a fost soluționată în mod legal și în conformitate cu reglementările în vigoare;

6.1.15 Confirmați că nu veți încălca sau nu veți întreprinde acțiuni de manipulare a măsurilor de securitate PLAYER, în niciun fel. În cazul în care PLAYER are suspiciuni rezonabile în ceea ce privește această clauză, PLAYER își rezervă dreptul de a suspenda sau de a bloca imediat contul dumneavoastra, fără a credita suma datorată în contul respectiv și de a restricționa site-ul si serviciile oferite;

6.1.16 Atestați faptul că, în legătură cu Serviciile noastre, nu veți folosi sau nu veți încerca să folosiți nicio strategie de pariuri Martingale sau vreun software dotat, în opinia noastră, cu inteligență artificială;

6.1.17 Este unanim interzis orice fel de abuz al bonusurilor și alte ofertelor promoționale, precum și orice alt tip de abuz al Serviciilor oferite;

6.1.18 Dacă PLAYER determină că ați utilizat sau ați încercat să utilizați serviciile noastre împreună cu un produs dotat cu inteligență artificială, ne rezervăm dreptul de a anula sau de a bloca imediat contul dumneavoastra, fără a rambursa suma creditată și de a vă anula accesul la site și Servicii;

6.1.19 În interesul jocului echitabil, site-ul nostru interzice utilizarea oricăror tehnici recunoscute cu scopul de a înșela comisionul cazinoului sau marja casei, în jocurile noastre. Acceptați că, în cazul în care contul dumneavoastra prezintă orice indiciu de joc fraudulos prin astfel de tehnici de pariuri, PLAYER are dreptul de a bloca imediat contul dumneavoastra și de a reține orice fonduri aflate în cont;

6.1.20 Dacă se identifică în mod clar că un cont sau un grup de conturi funcționează în mod sistematic, prin folosirea ilegală a unor tehnici de pariuri sau parierea în grup, PLAYER își rezervă dreptul de a bloca sau de le închide definitiv. În aceste cazuri, sunteți de acord că PLAYER nu va avea nicio obligație de a vă restitui niciun ban în cont, cu excepția sumei pe care ați depus-o inițial, numai în cazul în care aceasta mai este disponibilă în contul dumneavoastra;

6.1.21 PLAYER își rezervă dreptul de a solicita dovada depunerii din partea Jucătorilor, pentru toate plățile alternative;

6.1.22 Declarați că PLAYER își rezervă dreptul de a solicita datele conturilor bancare ale Jucătorilor săi, în orice moment, în legătură cu orice depunere sau retragere;

6.1.23 Vă dați complet acordul că sumele din Contul folosit nu vor genera dobândă;

6.1.24 Fiecare Jucător îi este permis să deschidă doar un singur cont, clauză pentru care trebuie să vă dați acordul unanim. În cazul în care PLAYER descoperă că un Jucător deține mai multe, ne rezervăm dreptul de a bloca toate conturile acelui Jucător, inclusiv, dar fără a se limita la, toate tipurile de tranzacții legate de contul în cauză, până în momentul în care se va ajunge la o rezolvare legală;

6.1.25 Confirmați că nu veți abuza de capacitatea de deschidere a mai multor conturi pentru a beneficia de bonusuri și oferte promoționale, precum utilizarea de 100%, sau a altor oferte și bonusuri din depozitele inițiale care să includă și utilizarea certificatelor și a codurilor promoționale. PLAYER își rezervă dreptul, în cazul unui astfel de comportament abuziv referitor la creditele bonus și/sau oferte promoționale, la libera sa alegere, să anuleze bonusul și orice câștig obținut din bonusul respectiv, să modifice/înceteze oferta de bonus, să blocheze conturile de joc sau accesul la anumite produse, să excludă Utilizatorul de la orice ofertă promoțională viitoare și/sau să închidă cu efect imediat contul de joc al Utilizatorului;

 

Prin comportament abuziv se înțelege, fără a se limita la:

- încălcarea clauzelor și condițiilor privind bonusul sau orice altă ofertă promoțională;

- deschiderea mai multor conturi în scop de a pretinde mai multe bonusuri.

- încălcarea Termenelor și Condițiilor, a Regulile Jocurilor și a oricăror alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER, inclusiv Regulamentul de joc pentru pariuri în cotă fixă la distanță;

- un jucător folosește doar sume din balanța de bonus pentru a înregistra pariuri;

- valoarea bonusului este mai mare decât suma totală depusă de către jucător;

- un jucător joacă cu bonusuri, în timp ce retrage toate depunerile minime care i-au permis accesul la promoții;

- schimbarea semnificativă a tiparului de joc (tipul pariului, tipul jocului, structura de pariere) pentru a îndeplini cerințele de rulaj al bonusului;

- utilizarea caracteristicilor speciale din cadrul anumitor sloturi pentru a crește valoarea câștigurilor;

- orice alte acțiuni incorecte, de natură a prejudicia Player și de a obține un profit garantat, puse în practică individual sau în mod organizat, împreună cu alți jucători.;

6.1.26 La înregistrare acceptați că sunteți obligat să ne furnizați informații personale, inclusiv, dar fără a se limita la, informații referitoare la metodele de plată. Prin prezenta acceptați că putem fi obligați să dezvăluim informațiile dumneavoastra către terțe părți în cazul în care se consideră necesar;

6.1.27 În cazul câștigării unei sume de 1.000.000 RON sau mai mult, prin utilizarea Serviciilor, vi se va cere de către PLAYER să ne oferiți dreptul exclusiv, permanent și irevocabil, cât și autorizarea,sub rezerva obținerii consimțământului dumneavoastră expres, de a utiliza numele, fotografia și imaginea în mass-media, ca parte a strategiilor de marketing și promovare PLAYER, dar și a site-urilor aferente Grupului PLAYER, la nivel mondial, și să fiți pe deplin cooperant cu reprezentanții PLAYER. 

6.1.28 Sunteți singurul responsabil pentru toate rețelele de telecomunicații sau serviciile de internet și pentru orice altă autorizație sau permis necesar în ceea ce privește accesarea Serviciilor;

6.1.29 Recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru securitatea numelui de utilizator și a parolei. PLAYER vă sugerează să alegeți o parolă cu litere și numere, precum și litere mari și mici, și că nu veți arăta nimănui parola/numele de utilizator folosite pentru cont. Recomandarea noastră este să păstrați parola într-un loc sigur și securizat, cu acces limitat;

6.1.30 Acceptați că este strict interzis Jucătorilor să vândă, să transfere și/sau să achiziționeze alte conturi de la alți Jucători;

6.1.31 Nu veți comite niciun act și nu veți adopta niciun tip de comportament care ar putea deteriora imaginea sau reputația Grupului PLAYER;

6.1.32 Odată cu asumarea tuturor riscurilor și obligațiilor aferente, sunteți de acord că Serviciile vor fi folosite la propria discreție;

6.1.33 Prin utilizarea Serviciilor garantați că nu încălcați termenii contractului dumneavoastra de muncă;

6.1.34 Declarați că orice pariu plasat în contul dumneavoastranu va încălca nicio normă privind pariurile în conformitate cu legislația impusă de organul de conducere sportiv;

6.1.35 Taxele pe transferurile din contul de joc către contul bancar sau asemenea, stabilite în Codul Fiscal din România, sunt raportate și plătite în numele dvs. conform prevederilor legale. La decizia societății aceste taxe pot fi plătite din fondurile proprii, după caz;

6.1.36 Prin înregistrarea pe site, Jucătorul autorizează irevocabil PLAYER să limiteze numărul de conturi deschise la maximum trei (3) per adresa de IP, numai unul singur fiind cel pe care-l poate folosi acesta activ, cu datele sale personale de înregistrare, potrivit clauzelor aferente din acest Acord, celelalte două (2) aparținând altor persoane cu care se împarte dispozitivul și conexiunea (IP) de internet. Jucătorul înțelege și acceptă că nu va utiliza o adresă IP care are mai mult de trei conturi PLAYER și este responsabilitatea sa exclusivă să verifice numărul de conturi PLAYER pe adresa în cauză, înainte de a-și înregistra propriul cont. 

 • În cazul în care un Jucător utilizează o adresă IP care are trei sau mai multe conturi PLAYER, înregistrate, Jucătorul îi cedează Grupului PLAYER dreptul de a bloca la libera sa alegere orice cerere de plată și își asumă pierderea completă a soldului existent;

6.1.37 Jucătorilor li se permite să înregistreze un cont PLAYER doar în nume propriu; nu este permis altei persoane sau unui terț să facă înregistrări în numele unui alt membru.

6.1.38. Suma maximă de câștig per 1x rotire/1x funcție sau caracteristică specială/1x jackpot este 2.000.000 RON pentru jocurile de Cazinou/Live Cazinou. Pentru pariurile în cotă fixă la distanță, suma maximă de câștig per 1x bilet este de 1.000.000 RON.

 1. IDENTIFICAREA ȘI VERIFICAREA VÂRSTEI

7.1 Participarea la jocurile de noroc a persoanelor cu vârsta sub 18 ani este o infracțiune. Prin acceptarea acestei condiții, confirmați că aveți o vârstă de cel puțin 18 ani.

7.2 Puteți utiliza Site-urile și Serviciile numai dacă aveți vârsta legală minimă pentru a participa la jocurile de noroc în jurisdicția dumneavoastră.

7.3 PLAYER își rezervă dreptul de a solicita dovada vârstei și identității jucătorilor, în orice moment, pentru a preveni accesul minorilor pe Site-uri. Orice Jucător este obligat să furnizeze o formă validă de identificare, cu adresa, e-mailul și numărul de telefon.

7.5 Atunci când înregistrați un cont, va trebui să furnizați următoarele date personale: numele și prenumele, data nașterii, adresa de e-mail validă, adresa de domiciliu, numele de utilizator, parola, acceptarea termenilor și condițiilor, confirmarea că aveți vârsta legală (18 ani). În urma înregistrării, platforma va genera automat un cod unic.

7.6 După înregistrare, Utilizatorul va putea depune o sumă maximă de 200 EUR sau echivalentă.

7.7 Nu se vor putea solicita retrageri de către Jucător până ce nu se completează procedura KYC a contului. Pentru a trece cu succes de acest pas, Jucătorii trebuie să furnizeze unul dintre următoarele documente: date despre cetățenie, carte de identitate, pașaport, cod numeric personal (CNP), rezidență fiscală, dovada domiciliului. Apar cazuri sau circumstanțe individuale unde pot fi solicitate documente suplimentare pentru finalizarea controalele sporite privind clientela (DueDiligence).

7.8 Pentru orice cont, procedura completă KYC trebuie să fie finalizată în termen de 30 de zile de la data efectuării primei depuneri. În cazul în care aceasta nu a fost dusă la bun sfârșit în perioada menționată, contul va fi închis, iar toate fondurile vor fi reținute și transmise Bugetului de Stat până în data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute. În caz de deces în timpul procedurii KYC, sumele se plătesc către moștenitori conform legii aplicabile.

7.9 Pentru aprobare, toate documentele trebuie să fie într-o stare acceptabilă (conform hotărârii PLAYER, la discreția sa) și să fie ușor descifrabile. Numărul dumneavoastra de Cont / ID-ul de utilizator trebuie să fie incluse în comunicare pentru finalizarea rapidă și eficientă a verificării.

7.10 După conectare, documentele pot fi încărcate pe site-ul web, în secțiunea Preferințe. În mod alternativ, acestea pot fi trimise prin email la Serviciul Clienți PLAYER.

7.11 Dacă pașapoartele sau vizele, documente de identificare sau informațiile furnizate de către Jucător nu pot fi verificate, acest lucru va conduce la anularea bonusului de bun venit, fără nicio restituire, fie financiară sau sub orice altă formă.

 1. DECLARAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE NOASTRE

8.1 PLAYER se angajează să plătească toate câștigurile obținute de jucători, în conformitate cu acești „Termeni și Condiții”.

8.2 PLAYER nu poate fi tras la răspundere dacă contul unui Jucător este folosit de către un terț și nu va fi considerat responsabil pentru nicio pierdere suferită ca urmare a utilizării ilicite a parolei unui Jucător, fără acces autorizat, și/sau pentru orice tranzacție în care numele și parola unui Jucător au fost înregistrate în mod corect de către o persoană neautorizată.

8.3 PLAYER nu este responsabil în cazul în care un Jucător nu își mai cunoaște parola, doar dacă este o urmare a unei erori din partea PLAYER. PLAYER nu este responsabil pentru stocarea parolelor și/sau autentificărilor clienților săi.

8.4 PLAYER poate deduce în orice moment un sold pozitiv din contul unui Jucător echivalent cu suma datorată de către Jucător.

8.5 PLAYER va investiga și va urmări o plângere făcută de către un Jucător împotriva unui alt Jucător, indiferent de motiv.

8.6 Datele personale sunt folosite pentru a putea să utilizați Serviciile și pentru a efectua operațiuni relevante participării la acestea. De asemenea, putem utiliza datele personale pentru a vă informa cu privire la schimbări, servicii noi și promoții care v-ar putea capta interesul. Dacă nu doriți să primiți astfel de informații de marketing direct, vă puteți dezabona de la acest serviciu, fără ca PLAYER să distribuie adrese de e-mail sau informații personale cu părți terțe.

8.7 Datele personale nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru a procesa solicitările dumneavoastră legate de participarea la jocurile noastre sau în cazul în care este necesar prin lege. Fiindcă unii parteneri, furnizori sau prestatori de servicii PLAYER pot fi responsabili de părți ale funcționării globale sau de anumite activități pe site-urilor noastre, datele cu caracter personal pot fi comunicate acestora. Prin prezenta, consimțiți faptul că angajați PLAYER, în special cei de la relații cu clienții, sau echipa de plăți și alții, trebuie să aibă acces la datele dumneavoastra cu caracter personal în scopul îndeplinirii eficiente a sarcinii lor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, disponibilă aici.

8.8 În cazul oricărui fel de întrerupere a software-ului din cauza oricărui tip de problemă, PLAYER își rezervă dreptul exclusiv și absolut de a solicita o captură de ecran (Print Screen), care să permită determinarea momentului din timpul jocului în care s-a produs întreruperea serviciului oferit și care a afectat sesiunea Jucătorului.

8.9 PLAYER își rezervă dreptul de a modifica limitele unui Jucător asupra utilizării Serviciului și să aplice limite pentru Jucători conform deciziei organizatorului.

8.10 PLAYER, conform cerințelor ONJN, separă fondurile jucătorilor în conturi bancare dedicate. PLAYER se asigură că fondurile clienților sunt păstrate într-un cont bancar separat.

8.11 PLAYER își rezervă dreptul de a verifica toate operațiunile pentru a preveni spălarea banilor. Pot fi aduse plângeri penale și civile împotriva oricărui utilizator și a oricărei alte persoane legate de o astfel de activitate.

8.12 PLAYER își rezervă dreptul, potrivit deciziilor interne, de a raporta orice tranzacție suspectă și de a transmite orice fel de informații către autoritățile competente, fără niciun fel de notificare. În astfel de cazuri, veți renunța la toate drepturile, de orice natură, care pot fi recunoscute oriunde și care au legătură cu actul comunicării acestor informații. În plus, PLAYER își rezervă dreptul de a reține toate fondurile considerate derivate din înșelăciune, activitate frauduloasă sau ilegală și, în cazul în care este necesar, fără a da un motiv pentru reținerea la sursă a fondurilor.

8.13 PLAYER poate decide să suspende, să modifice, oprească, să revoce utilizarea și/sau adauge elemente la serviciile sale, fie temporar sau permanent, în orice moment, fără notificare sau compensare, sub rezerva respectării obligațiilor sale de reglementare și sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalte angajamente asumate în cadrul acestui Acord.

 1. JURISDICȚII INTERZISE

9.1. Utilizarea Serviciilor nu este în niciun caz destinată persoanelor cărora le este interzis prin lege să le folosească, în conformitate cu reglementările din diferite țări care nu permit jocurile de noroc. Disponibilitatea Serviciilor nu poate fi interpretată ca o invitație din partea noastră de a utiliza Serviciile într-o țară în care o astfel de utilizare este ilegală, motiv pentru care Grupul PLAYER nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare a legilor locale, naționale, federale, statale sau de altă natură, care pot apărea ca rezultat al utilizării Serviciilor din partea dumneavoastră.

9.2 Prin accesarea Serviciilor confirmați că nu vă aflați într-o țară în care este ilegală activitatea jocurilor de noroc. PLAYER nu acceptă în mod expres jucători din următoarele țări: Antilele Olandeze, Atolul Johnston, Australia, Bahamas, Belgia, Bulgaria, Cipru, Comunitatea Insulelor Mariane de Nord, Curăçao, Elveția, Estonia, Filipine, Franța, Guadelupa, Guam, Guyana Franceză, Hong Kong, Ungaria, Insula Sfântul Martin, Insulele Canton și Enderbury, Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite, Insulele Virgine Americane, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Macao, Malta, Martinica, Mayotte, Nouă Caledonie, Pacific Islands Trust Territory, Polinezia Franceză, Portugalia, Puerto Rico, Réunion, Samoa Americană, Sfântul Bartolomeu, Sfântul Petru și Miquelon, Singapore, Spania, St. Thomas, Statele Federate ale Microneziei, Statele Unite ale Americii, Suedia, Teritoriile australe franceze, Wallis și Futuna, Zona Antarctică Britanică. Această lista nu este exhaustivă și poate fi actualizată. 

 • Există posibilitatea să putem sau să nu putem fi în măsură să acceptăm Jucători din diverse jurisdicții în funcție de legile și reglementările locale. PLAYER își rezervă dreptul de a suspenda un Cont de Jucător în cazul utilizării sau înregistrării acestuia dintr-o țară supusă unui set supus unor astfel de reglementări.

9.3 Este pe deplin responsabilitatea dumneavoastră să vă informați în ceea ce privește utilizarea Serviciilor în conformitate cu jurisdicția de care aparțineți.

 1. LEGEA APLICABILĂ / JURISDICȚIE

10.1 Ați luat la cunoștință că prezentul Acord, cu interpretarea și executarea acestuia, precum și toate celelalte raporturi juridice între părțile contractuale, se supun legilor din România.

10.2 Fiecare parte este irevocabil de acord, pentru beneficiul unic al PLAYER că, sub rezerva celor prevăzute mai jos, instanțele din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărui litigiu sau revendicare (inclusiv anumite litigii sau cereri necontractuale) care decurg din, sau au legătură cu, prezentul Acord sau cu obiectul sau formarea sa. 

 • De asemenea, nimic din această clauză nu va limita dreptul PLAYER de a intenta o acțiune împotriva dvs. în orice altă instanță competentă, nici de a derula proceduri în una sau mai multe jurisdicții, nici nu va împiedica derularea unei proceduri în orice altă jurisdicție, fie concurente sau nu, în măsura permisă de lege.
 1. TRANZACȚII

11.1 Sunteți responsabil pentru toate plățile datorate către PLAYER. În cazul în care o sumă a fost creditată în contul dvs. în urma unei depuneri, nu aveți posibilitatea să împiedicați efectuarea plății în niciun mod (inclusiv prin refuzul unei plăți sau încercarea de a o returna) și veți fi tras la răspundere pentru a compensa PLAYER cu o sumă care să corespundă daunelor cumulate de către noi.

11.2 PLAYER are dreptul blocheze accesul unui Jucător la Servicii sau să refuze retragerile efectuate prin folosirea anumitor carduri bancare.

11.3 PLAYER își rezervă dreptul de a verifica solvabilitatea financiară a oricărui Jucător, folosind informațiile furnizate în timpul înregistrării și/sau prin intermediul informațiilor acumulate de la terți.

11.4 Orice Jucător care participă la promoțiile PLAYER poate avea numele propriu, prima literă a numelui de familie, fotografia (dacă este cazul) și premiul menționat pe site-ul web, sub rezerva obținerii consimțământului expres al Jucătorului.

11.5 Recunoașteți că depunerile și retragerile pot fi verificate și administrate de către terțe părți, procesoare electronice ale companiilor de plată, și/sau alte instituții financiare independente. Prin acceptarea clauzelor din acordul prezent, confirmați că ați fost informat și acordați consimțământul pentru o astfel de verificare și administrare a tranzacțiilor de către terți.

 1. DEPUNERI

12.1 În momentul în care un Jucător deschide un cont, PLAYER solicită o depunere minimă de 20 RON înainte de a putea juca sau paria. Această sumă poate varia în funcție de metoda de plată aleasă. Toate depunerile ulterioare se vor supune unei sume minime, care variază în funcție de metoda de plată aleasă. Jucătorul poate face o depunere online, în orice moment, instantaneu, utilizând cardul personal de credit/debit, sau alte metode de plată disponibile în secțiunea „Casierie”. Fondurile vor fi creditate instantaneu în Contul de Jucător.

12.2 PLAYER nu percepe o taxă pentru depunere. Cu toate acestea, unitatea bancară emitentă a cardului dvs. bancar/de credit poate percepe taxe pentru depunerile în contul de Jucător. În acest caz, taxa va fi în numele jucătorului și va fi debitată din contul bancar / cartea de credit a jucătorului. Depunerile vor trebui rulate cel puțin o dată înainte să poată fi retrase.

12.2.1 Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor , orice Utilizator este de acord cu faptul că suma disponibilă în Cont este suma depusă minus un comision in valoare de 2%.

12.3 La înregistrarea unui Cont, nu există limite de depunere prestabilite, în afara limitei KYC de 200 EUR sau echivalentul în altă valută. Limitele de depunere vor putea fi impuse și/sau modificate de către jucător la finalul procesului de înregistrare.

12.4 Toate tranzacțiile depuse se vor supune procedurilor de verificare a identității „KnowYourCustomer (KYC)” pentru a preveni spălarea banilor, iar în cazul apariției unor potențiale tranzacțiile suspecte, acestea vor trebui comunicate autorităților competente.

12.5 Depunerile făcute în Contul PLAYER ar trebui să fie proporționale cu jocurile. Prin urmare, în cazul în care, conform deciziei PLAYER, există o suspiciune de abuz al Serviciilor (de exemplu, în cazul în care o sumă depusă nu a fost utilizată la un nivel adecvat de joc și jucătorul face o cerere de retragere în raport cu suma depusă), PLAYER își rezervă dreptul, potrivit deciziilor interne, de a:

12.5.1 Rambursa depunerea respectivă, minus costurile comportate, de a anula orice pariu sau de a deduce câștigurile asociate și închide contul respectiv;

12.5.2 Reține aceste sume până ce PLAYER completează orice control necesar pentru a se conforma cerințelor sale interne, de reglementare sau juridice. 

12.6. PLAYER pune la dispoziția Jucătorului în contul de joc a unei facilități care permite Jucătorului să stabilească, la cerere, limite de depozit zilnice, săptămânale și lunare.

12.6.1. Cererile din partea Jucătorului pentru stabilirea limitelor de depozit sunt procesate și implementate de PLAYER în termen de maximum 24 de ore.

12.6.2. O cerere din partea Jucătorului de creştere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.

 

 1. RETRAGERI

13.1 Orice cerere de retragere se conformează, în general, unei valori minime care variază în funcție de metoda de retragere aleasă. Pentru că anumite metode de retragere pot avea condiții speciale, se poate ca acestea să nu devină accesibile tuturor Jucătorilor. Dacă valoarea fondurilor din contul jucătorului, excepție făcând sumelor bonus, este mai mică de 40 RON, Jucătorul trebuie să plătească taxele de procesare aferente plății, care ar putea fi necesare transferului sumei în cauză.

13.2 În conformitate cu dispozițiile art. 8 alin (2) din OUG 77/2009, verificarea cererilor de retragere se va realiza în termen de 1-3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora pe platformă. După aprobare, termenul de procesare a cererilor variază în funcție de termenele pentru acceptarea plății ale procesatorului de plată și ale băncii dumneavoastră.

 • Pentru a asigura executarea fără probleme a cererilor de retragere, asigurați-vă că ne-ați furnizat toate informațiile necesare cu privire la validarea plății. Dacă este necesară o anchetă înainte de confirmarea unei plăți, aceasta se poate extinde până la 15 zile lucrătoare, în conformitate cu dispozițiile art. 130 alin (7) din Normele Metodologice. PLAYER nu poate controla sub nicio formă perioada dintre momentul plății și momentul în care fondurile ajung în contul bancar al Jucătorului.

13.3 PLAYER va plăti orice retragere, în contul bancar al Jucătorului, folosind metoda utilizată la depunere. Pentru evitarea oricăror dubii, retragerile se pot efectua doar într-un cont de plată emis în numele titularului de cont Player. 

13.3.1 Jucătorii au o varietate de metode de retragere online la dispoziție prin care se pot accesa sumele câștigate, precum: carduri bancare, portofele electronice, transfer bancar, carduri de credit VISA, MasterCard și orice altă metodă afișată în secțiunea Casierie, în funcție de aprobarea acestora de către autoritățile competente.

13.3.2 Pentru a evita tranzacții financiare incomplete, către o carte de debit/credit expirată, PLAYER nu va procesa nicio plată către nicio carte de debit/credit cu data scadentă la sfârșitul lunii curente și după data de 20 a acelei luni.

13.4 Fără a modifica clauza 13.3, pentru a primi câștigurile prin orice metodă de plată, trebuie să faceți mai întâi cel puțin o depunere, folosind această metodă de plată și, dacă este necesar, să furnizați probe suplimentare legate de Portofelul Electronic.

13.5 Fără a modifica cele menționate mai sus, PLAYER are dreptul, potrivit deciziilor interne, de a face orice transfer unui Jucător, utilizând metoda de plată aleasă de către PLAYER.

13.6 PLAYER va procesa o cerere de retragere a unui Jucător, doar după ce:

 • Identitatea jucătorului și contul jucătorului au fost verificate;
 • S-a prezentat o dovadă satisfăcătoare a depunerii, în cazul solicitării acesteia de către PLAYER;
 • PLAYER a verificat că jucătorul nu a făcut niciun „chargeback” (refuz de plată) în privința tranzacțiilor cu noi.

13.7 Operațiunile de retragere vor fi supuse procedurii de verificare „KYC” de către PLAYER, cu scopul de a preveni tranzacții ilicite, precum spălarea banilor. În cazul apariției unor astfel de tranzacții, considerate suspecte, acestea vor fi raportate autorităților competente.

13.8 PLAYER își rezervă dreptul de a efectua proceduri suplimentare de verificare pentru următoarele motive:

 • Atunci când un Jucător depune sau mizează 8.000 RON pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore;
 • Pentru orice plată care depășește echivalentul a 4.500 RON sau retrageri cumulate de peste 10.000 RON, PLAYER își rezervă în continuare dreptul de a efectua procedurile de verificare menționate anterior care pot include: solicitarea de copii ale pașaportului și/sau copii ale facturilor de utilități ale unui Jucător;
 • În cazul în care totalul retragerilor depășește totalul depunerilor, poate fi necesară o procedură de verificare ulterioară, prin intermediul unui „cod de verificare unic”, care va fi trimis prin poștă, în scopul verificării adresei de domiciliu.

13.9 În cazul în care PLAYER are nevoie să efectueze procese de verificare suplimentare în conformitate cu clauza 13.8, plata retragerilor unui Jucător se va face numai după ce acestea au fost finalizate.

13.10 Pentru cererile de retragere regulate, nu vor fi percepute comisioane de procesare a retragerii de către PLAYER. Totuși, cu toată că nu aplicăm comisioane administrative, pentru venitul din jocurile de noroc, implicit din folosirea Serviciilor PLAYER, vom fi nevoiți să reținem impozitul la sursă, care poate varia în funcție de suma retrasă.

13.11 Taxele pentru retrageri efectuate, diferite de cele care folosesc card de credit sau bancar, sau orice portofel electronic, vor fi deduse direct din contul jucătorului. Aceste taxe pot să depindă de anumiți factori, precum: moneda utilizată în cont sau locul de reședință al jucătorului. Fără a modifica cele menționate mai sus, este posibil ca banca dumneavoastra sau soluția de plată folosite, să vă taxeze pentru astfel de tranzacții. Taxele din aceasta categorie nu depind de noi și nu ne asumăm nicio responsabilitate. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul nostru Clienți.

13.12 Rambursările vor fi procesate folosind doar metoda de plată utilizată pentru depuneri pe site-ul nostru.

13.13 Retragerile disponibile pe site-ul nostru web, vor fi făcute din contul dumneavoastra PLAYER, gratuit. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că banca dumneavoastra poate percepe taxe pentru acestea. Vă rugăm să contactați Serviciul nostru Clienți pentru informații suplimentare.

13.14 Fără a modifica cele menționate mai sus, cererile de retragere se supun unor proceduri de verificare și „Termenilor și Condițiilor”, când este vorba de bonusuri. În cazul în care contul dvs. este supus unei proceduri legale de investigare, ne rezervăm dreptul de a reține orice cerere de retragere până în momentul în care investigația este finalizată, spre satisfacția noastră. Fiecare bonus este supus unor termeni și condiții care sunt enumerate atât în e-mailuri promoționale, cât și pe site-ul nostru. În cazul în care un Jucător solicită o retragere înainte de a îndeplini procesul de „playthrough” în totalitate, PLAYER poate deduce conform reglementărilor legale întreaga sumă bonus, dar și orice câștig realizat din utilizarea sumei bonus, înainte de aprobarea oricărei retrageri.

13.15 În timpul procedurii de validare a unei retrageri, aveți posibilitatea de a anula cererea de retragere, în orice moment, prin accesarea „Anulare Retragere” din secțiunea „Casierie”. Prin anularea unei cereri de retragere în curs, suma va fi transferată înapoi în soldul contului Jucătorului. Odată ce cererea de retragere a fost validată și plata efectuată, nu sunt permise anulări.

13.16 Jucătorului îi este permis să retragă fonduri din contul propriu, numai în cazul în care contul nu a fost implicat într-o activitate suspectă, conform reglementărilor PLAYER. Dacă o astfel de activitate este detectată, contul va fi suspendat până la finalizarea unei investigații, în timp ce documentația necesară va fi colectată de la Jucător. Pe durata suspendării contului, fondurile existente vor fi blocate. Odată ce ancheta se încheie, contul poate fi reactivat sau poate fi închis și fondurile care nu sunt subiect de litigiu, returnate jucătorului.

13.17 În cazul în care realizați depuneri și retrageri repetate, dar nu vă angajați într-un proces rezonabil de Tranzacții de Jocuri de Noroc, ne rezervăm dreptul de a vă percepe un comision pentru această activitate in procent de 10% din valoarea depunerii, pentru a acoperi toate costurile rezonabile și legate, atât în actul depunerii, cât și în cel al retragerii.

 1. AUTOEXCLUDERE

14.1.1.PLAYER pune la dispoziția Jucătorului o facilitate care permite autoexcluderea temporară pe o perioadă determinată din joc (6 luni, 1 an)doar prin contactarea Serviciului Clienți PLAYER prin email la adresa contact@player.ro, folosind adresa de email asociată contului de joc și validată. Orice solicitarede autoexcludere transmisă prin intermediul chat-ului sau telefonic sau printr-o altă adresă de email decât cea asociată contului de joc nu va fi luată în considerare.Cererile de autoexcludere vor fi procesate de Player într-un termen de maxim 24 de ore de la primirea acestora. În cazul în care se solicită autoexcluderea dintr-un cont care nu este validat (KYC), Jucătorul va trebui mai întâi să finalizeze procedura de validare a contului de joc prin furnizarea unui act de identitate valabil sau orice alte documente necesare în acest scop. Până la finalizarea procedurii de validare (KYC), contul de joc va fi suspendat.

14.1.2. La momentul expirării perioadei de autoexcludere temporară, Jucătorul va redobândi dreptul de acces la contul de joc.

14.2. De asemenea, Jucătorul poate solicita autoexcluderea permanentă (închiderea contului de jocpe perioadă nedeterminată) prin contactarea Serviciului Clienți PLAYER prin email la adresa contact@player.ro, folosind adresa de email asociată contului de joc și validată, dispozițiile art. 14.1.1. fiind aplicabile în mod corespunzător.

14.3. În cazul în care Jucătorul nu precizează durata pentru care solicită autoexcluderea sau dacă nu precizează faptul că solicită autoexcluderea permanentă (închiderea contului de joc pe perioadă nedeterminată), PLAYER va considera că autoexcluderea a fost solicitată pentru o perioadă de 30 de zile. Numai după data expirării acestei perioade, măsura autoexcluderii va înceta, Jucătorul redobândind dreptul de acces la contul de joc.

14.4. Pe durata autoexcluderii, Jucătorul nu va putea participa la jocul de noroc, nu va primi mesaje promoționale și nu va beneficia de Servicii.

14.5. În momentul în care Jucătorul a solicitat autoexcluderea, acesta va fi înregistrat automat în registrul persoanelor autoexcluse, ținut de PLAYER. Jucătorul poate solicita PLAYER ștergerea sa din acest registru doar după o perioadă de 6 luni de la momentul expirării perioadei de autoexcludere.

14.6. De asemenea, PLAYER pune la dispoziția Jucătorului în contul de joc a unei facilități care să permită Jucătorului întreruperea accesului la joc pe o perioadă prestabilită, care nu depășeșteun termen de 7 zile.

 15.ÎNCHIDEREA/SUSPENDAREA CONTULUI DE JOC

15.1.Anterior transmiterii de către Jucător a unei cereri de închidere a contului de joc prin modalitatea prevăzută în cadrul art. 14.1.1., Jucătorul are obligația de a solicita retragerea tuturor fondurilor disponibile în contul de joc.   Contul de joc va putea fi redeschis la cererea Jucătorului, sub condiția ca solicitarea de închidere a contului de joc să nu fie rezultat al riscului de dezvoltare a dependenței față de jocurile de noroc. Dacă Jucătorul solicita închiderea contului de joc ca urmare a dezvoltării dependenței față de jocurile de noroc, PLAYER va transmite prin email opțiunile de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

15.2. În cazul închiderii unui cont de joc din motive neimputabile Jucătorului, PLAYER va transfera soldul din contul de joc, dacă este cazul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului de joc. În cazul în care fondurile Jucătorului nu pot fi transferate în contul său de plată, întrucât acesta nu mai este valid, PLAYER va informa Jucătorul, în termen de 5 zile lucrătoare, la adresa de email asociată contului de joc, că poate solicita remiterea fondurilor în termen de 1 an. Dacă Jucătorul nu îşi manifestă opţiunea de restituire a fondurilor cuvenite în termenul de 1 an ori nu indică sau nu face dovada deținerii unui alt cont de plata valid,  PLAYER va remite soldul din acel cont către bugetul de stat al României, până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reţinute.

15.3. Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții din prezentele Termene și condiții care prevăd dreptul PLAYER de a închide/suspenda/bloca contul de joc, dacă PLAYER suspectează în mod rezonabil că Jucătorul a încălcat legea, Termenii și condițiile, Regulile Jocurilor și orice alte regulamente PLAYER sau suspectează că ați încercat să fraudați PLAYER (încălcări sau tentative de încălcare a dispozițiilor prezentelor Termene și condiții ori a dispozițiilor regulamentare sau legale), va putea decide (i) suspendarea contului de joc, (ii) impunerea unei limite de pariere în contul de joc sau anularea tuturor pariurilor, (iii) închiderea contului de joc cu reținerea fondurilor disponibile din contul de joc și transferarea acestora către Bugetul de stat.

15.4. În toate cazurile în care contul de joc este închis de PLAYER ca urmare a fraudei sau suspiciunii de fraudă, fondurile Jucătorului de contul de joc vor fi reținute de PLAYER și transferate la Bugetul de stat, cel mai târziu la data 25 a lunii următoare celei în care au fost reținute fondurile.

15.5. În cazul în care contul de joc a fost închis din cauza dependenței față jocurile de noroc sau a fraudei, va fi interzisă înregistrarea unui nou cont de joc pe platforma PLAYER. PLAYER nu va fi răspunzător în cazul în care, fraudând mijloacele de securitate disponibile pe platformă, Jucătorul reușește să își deschidă un nou cont și nici pentru prejudiciul direct sau indirect produs.  PLAYER își rezervă dreptul de a închide în orice moment un cont deschis cu încălcarea prezentei reguli.

15.6.1. PLAYER își rezervă dreptul de a închide un cont de joc inactiv de îndată. Cont inactiv este un cont de joc în care nu a fost înregistrată nicio tranzacție (depuneri, retrageri, înregistrare pariuri) pe o perioadă de 12 luni consecutive.

15.6.2. PLAYER vă va contacta cu privire la constatarea contului de joc drept inactiv, iar în cazul în care Jucătorul nu optează pentru reactivarea contului de joc, PLAYER vă va rambursa în contul bancar soldul rămas în contul de joc, sub condiția ca acest cont de plată să fie valid. În situația în care contul de plată nu mai este valid, PLAYER îl înștiințează pe Jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita în termen de 1 an restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc. Dacă Jucătorul nu îşi manifestă opțiunea de restituire a fondurilor cuvenite în termen de 1 an ori nu indică sau nu face dovada deținerii unui alt cont de plata valid, PLAYER va remite soldul din acel cont către bugetul de stat al României, până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reţinute.

15.7. PLAYER își rezervă dreptul de a închide conturile de joc în care nu s-au efectuat operațiuni de conectare/autentificare pe o perioadă de 12 luni consecutive, fiind aplicabilă procedura de la art. 15.6.2 în mod corespunzător.

 1. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

16.1 PLAYER își rezervă dreptul de a revizui, modifica și actualiza prezentele Termene și condiții, „Termenii Speciali”, „Regulile Jocului” „Politica de Confidențialitate”și orice alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYERoricând. De asemenea, PLAYER își rezervă dreptul de a modifica atât parțial, cât și total termenii aferenți unor promoții. Versiunea actualizată a prezentelor Termene și condiții, Termenilor speciali, Regulilor Jocurilor și a oricăror alte regulamente Player aplicabile pe site-ul PLAYER va fi opozabilă Jucătorului începând cu data publicării acesteia pe site-ul PLAYER. Continuarea utilizării de către Jucător a Serviciilor, după publicarea versiunii actualizată va echivala cu acceptarea necondiționată a acestora.

16.2Cu toate acestea, PLAYER va depune toate diligențele pentru informarea într-un termen rezonabil a Jucătorului cu privire la versiunea actualizată a Termenelor și condițiilor și a oricăror alte reguli și regulamente aplicabile pe site-ul PLAYER. PLAYER recomandă să accesați Termenii și Condițiile, Regulile Jocului, Politica de Confidențialitate și orice alte regulamente PLAYER aplicabile pe site-ul PLAYERîn mod regulat.

 1. INDEMNIZAȚIE/COMPENSAȚIE

17.1 Prin acceptarea termenilor din acest document cu valoare legală, sunteți de acord  să despăgubiți, să apărați și să exonerați fiecare companie a Grupului PLAYER și la cererea reprezentanților săi, în ceea ce privește orice revendicare, daună, pierdere (directă sau indirectă), pierdere a reputației, pierderi a profitului, cost sau cheltuială, suferită de o societate a Grupului PLAYER sau a reprezentanților săi, incluzând, dar fără a se limita la, toate taxele legale, în ceea ce privește:

17.1.1 Orice încălcare din partea dvs. a acestor „Termeni și Condiții”, a „Regulilor Jocului” și a oricăror are regulamente PLAYER aplicabile pe site-ul PLAYERși a drepturilor unui terț sau a oricărei legi sau reglementări în vigoare;

17.1.2 Orice utilizare a Serviciilor noastre (de către dvs. sau o altă persoană), cu datele de conectare și parola specifică contului folosit, fie în cunoștință de cauză sau fără, precum și orice acceptare a profitului din partea dvs.;

17.1.3 Orice acțiune/procedură judiciară, cerere sau reclamație făcută de către un terț împotriva oricărei companii a Grupului PLAYER care rezultă din orice încălcare acestor Termeni și Condiții, a oricărei legi sau drept al părților terțe relevante;

17.1.4 Orice fraudă, lipsă de onestitate sau act criminal comis de către dumneavoastra.;

17.2 Fără a limita alte drepturi sau căi de atac disponibile nouă, putem compensa, în orice moment, orice sold pozitiv din contul dvs. (dacă ați creat un alt cont, încălcând prezentul acord) cu orice sumă datorată nouă de către dvs. Sunteți de acord că orice sold de cont poate fi utilizat pentru a finanța costurile suportate în urma activității frauduloase, cum ar fi „chargeback”-ul (refuz de plată), privind conturile asociate sau rambursarea fondurilor, înapoi către clientul, care a complotat împotriva noastră. 

 1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

18.1 Drepturile, mărcile înregistrate, brevetele și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra oricărui material sau conținut, în totalitatea lor, (inclusiv, dar fără să se limiteze la, software, date, aplicații, informații, text, fotografii, muzică, sunete, clipuri, grafică, logo-uri, simboluri, ilustrații sau orice alt material sau imagine în mișcare) existente în site-urile noastre web („Conținut”), ne aparțin sau ne-au fost acordate pentru beneficiul nostru de către proprietarii legali, ca parte a Serviciului. Toate drepturile sunt rezervate.

18.2 Referitor la conținut, fie parțial sau integral, Jucătorului îi este interzis să se angajeze în următoarele tipuri de activități interzise (denumite colectiv „Acțiuni Interzise”):

 1. vânzarea, transferul, închirierea sau subcontractarea conținutului;
 2. schimbarea, editarea, modificarea, adaptarea sau restructurarea de orice fel;
 3. copierea, distribuirea sau încercarea de a accesa codul sursă al conținutului pentru orice scop;
 4. utilizarea site-urilor noastre în orice scop ilegal sau interzis sau încălcarea acestor „Termeni și Condiții”, sub orice formă.

18.3 Dacă Jucătorul comite oricare dintre Acțiunile Interzise menționate mai sus, va fi considerat în întregime responsabil pentru toate pagubele, costurile și cheltuielile care rezultă din comiterea acesteia.

18.4 Jucătorul poate copia conținutul într-o formă nemodificată pentru uz personal pe dispozitiv de acces propriu, dacă și în măsura în care este necesară pentru utilizarea corespunzătoare a Serviciilor noastre.

18.5 Jucătorul va informa PLAYER, imediat, dacă are cunoștință de orice utilizare neautorizată sau copiere a oricărui Conținut sau a oricărei părți a site-urilor, orice acces neautorizat în orice site sau alte activități neautorizate, inclusiv, dar fără a se limita la, orice act interzis care poate avea un efect dăunător asupra Serviciile noastre, comis de către orice persoană fizică sau entitate. 

 • Jucătorul este de acord să furnizeze asistența necesară pentru orice investigație efectuată de către PLAYER în conformitate cu informațiile oferite. Jucătorul oferă companiei PLAYER permisiunea perpetuă, irevocabilă, liberă, la nivel mondial de a reproduce, transfera, modifica, adapta și/sau edita orice material furnizat către noi prin e-mail, pe site-ul web sau în alt mod, în orice fel PLAYER consideră oportun, fără a fi nevoie să fie informat, dacă Utilizatorul/Jucătorul nu cere acest lucru în mod expres.
 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prin prezenta, înțelegeți și acceptați că este necesară colectarea și utilizarea de către PLAYERa datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru a vă permite accesul și utilizarea site-ului PLAYER.Politica de confidențialitate face parte integrantă din prezentele Termene și condiții (Anexa 1). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, disponibilă aici.

 1. EXCLUDEREA GARANȚIILOR

20.1 Recunoașteți că ați ales să utilizați Serviciile noastre de bună voie, pe propriul risc și la propria discreție.

20.2 PLAYER oferă servicii „ca atare”, fără garanții, asigurări, angajamente sau orice declarație explicită sau implicită, legală sau de altă natură.

20.3 PLAYER exclude prin prezenta decizie toți termenii, condițiile și garanțiile explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite, condițiile comerciale și/sau probleme de calitatea satisfăcătoare, capacitatea și adaptabilitatea la un scop specific, completarea sau precizia serviciului și a cererii cu privire la nerespectarea normelor și legilor în vigoare.

20.4 Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că Software-ul și fișierele pe care trebuie să le instalați pentru a utiliza Serviciile nu conțin viruși informatici. Cu toate acestea, având în vedere dezvoltarea constantă și imprevizibilă a tehnologiilor folosite pentru coruperea sistemelor informatice și infectarea cu viruși informatici, și dumneavoastră aveți obligația de a vă proteja sistemele și de a deține capacitatea de a reinstala orice date sau programe pierdute din cauza unui virus.

20.5PLAYER nu va fi considerat responsabil pentru niciun act sau omisiune a unui furnizor de servicii de internet sau a oricărui terț, inclusiv a celor contractate pentru accesul la Servicii în mediul online. În caz de litigiu între furnizorul de servicii de internet și dvs., PLAYER nu poate fi considerată parte la proces și un astfel de proces nu afectează în niciun fel obligațiile Jucătorului din cadrul acestui Acord.

20.6 În cazul unor erori legate de generarea sau comunicarea oricărui rezultat, stabilirea pariurilor sau alt element al Serviciilor, inclusiv generatoarele de numere aleatorii folosite în anumite jocuri ale Serviciilor, nu vom fi răspunzători față de dvs, ca rezultat al oricărei astfel de erori. PLAYER își rezervă dreptul de a anula toate pariurile alocate jocurilor afectate de returnarea mizelor.

20.7 Nicio prevedere din acești „Termeni și Condiții” nu vor exclude sau limita responsabilitatea PLAYER, în niciun mod, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare. 

 1. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

21.1 Informațiile și clauzele din acești „Termeni și Condiții” nu au, sub nicio formă, ca scop următoarele:

 • Excluderea sau limitarea răspunderii noastre pentru fraudă, deces sau vătămare corporală, rezultată din neglijența noastră;
 • Limitarea drepturilor statutare. De exemplu, aceste drepturi includ punerea la dispoziție a serviciile noastre la un standard rezonabil și într-un termen rezonabil.

21.2 Cu excepția temeiului clauzei 21.1 și în privința oricăror câștiguri dobândite în mod legal, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, răspunderea noastră maximă față de jucători, cu precădere în cazul apariției unui incident sau unei serii de incidente conexe, este limitată astfel:

 • În cazul în care o astfel de răspundere se referă la un anumit pariu, sau valoarea unui astfel de pariu plătit de către dumneavoastra;
 • În cazul în care o astfel de răspundere se referă la deturnarea de fonduri în contul dvs., suma care a fost pierdută sau rătăcită;
 • La suma maximă de 2.200,00 RON.

21.3 Întotdeauna, sub rezerva clauzelor 21.1 și 21.2, nu vom fi responsabili de nicio pierdere, a dvs. sau a unor terțe părți, care nu ar fi putut fi prevăzute rezonabil, la momentul înregistrării sau în momentul intrării într-o tranzacție pentru Servicii, cum ar fi orice pierdere de venit, de afaceri sau de profituri, orice informație pierdută sau deteriorată, inclusiv, dar fără a se limita la, orice daună sau pierdere suferită sau suportată de dumneavoastră, ca rezultat a:

 • Folosirea Serviciilor noastre cu scopul de a încălca acești „Termeni și Condiții” (inclusiv orice utilizare a Serviciilor în scopuri comerciale sau de afaceri);
 • Defecțiuni cauzate de echipamentul utilizat pentru accesul la Serviciile noastre, site-uri, asistență clienți, aplicații mobile sau disfuncționalități ale oricărei rețele (inclusiv defecțiuni datorate furnizorului de servicii Internet);
 • Orice tranzacție incompletă, ilizibilă, pierdută sau întârziată (inclusiv ca urmare a unor defecțiuni tehnice);
 • Deteriorarea echipamentelor (de exemplu, desktop, laptop, TV, mobil, smartphone, tabletă, consola de jocuri sau un alt dispozitiv cu acces la internet) sau orice pierdere sau corupere de date, care rezultă din utilizarea site-urilor noastre, a serviciilor sau aplicațiilor mobile (nu putem și nu vom garanta că toate fișierele pe care le descărcați sunt fără viruși, necontaminate sau fără caracteristici distructive);
 • Exactitatea, caracterul complet sau valuta oricăror servicii de informații furnizate de noi sau de către terțe părți (inclusiv, dar fără a se limita la prețuri, alergători, dăți, rezultate, scoruri live sau statistici generale);
 • Pierderile de orice natură care rezultă dintr-un abuz din partea dumneavoastră, sau din cauza utilizării inadecvată a Contului/Serviciilor;
 • Orice eșec din partea noastră de a interacționa cu dumneavoastră, în cazul în care avem preocupări cu privire la activitățile dumneavoastră,;
 • Orice eveniment în afara controlului sau cazurile de forță majoră;
 • Închiderea noastră sau suspendarea Contului dumneavoastră, în conformitate cu acești „Termeni și Condiții”;
 • Utilizarea Serviciilor, a conținutului sau al oricărui link de pe site-urile web, făcută de dvs. sau un terț; 
 • Orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor;
 • Orice funcționare defectuoasă a Serviciilor.

21.4 În cazul în care orice defecțiune generează profit, indiferent dacă acesta este colectat sau creditat în Contul de Jucător, PLAYER își rezervă dreptul de a pretinde toate câștigurile de care ați beneficiat ca urmare a uneia dintre aceste defecțiuni, urmând să vă impunem să rambursați de urgență suma primită și să informați departamentul PLAYER de aceasta. Mai mult, PLAYER își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a deduce în mod direct o sumă egală cu cea pe care ați primit-o prin eroare, din contul dvs.

21.5 Sunteți de acord că, în ceea ce privește utilizarea Serviciilor, nu veți avea niciun fel de pretenții față de reprezentanții oricărei companii a Grupului PLAYER.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

22.1 Deși PLAYER se așteaptă ca site-urile sale să funcționeze întotdeauna într-o manieră conformă licențelor existente, PLAYER își rezervă dreptul de a transfera funcționarea site-urilor către un alt teritoriu, în orice moment, inclusiv a serverelor de urgență, în caz de dezastru. 

22.2 Într-un astfel de caz, una sau mai multe dintre companiile Grupului PLAYER, situate în alte teritorii, pot acționa ca agent sau pot presta servicii PLAYER, în scopul de a asigura că site-urile rămân disponibile Jucătorilor, atât prin respectarea licențelor, cât și a „Termeni și Condiţiilor” din acest Acord.

 1. COOKIE-URI

23.1 Prin utilizarea PLAYER, sunteți de acord că putem instala cookie-uri pe computerul dvs. Acestea sunt folosite în principal pentru a identifica și a oferi opțiuni de Servicii potrivite pentru clienți. Indiscutabil, Serviciul pentru clienți este o prioritate majoră pentru PLAYER, dar la fel de importantă este construirea unei reprezentări cât mai exacte a preferințelor Utilizatorilor, de aceea PLAYER personalizează serviciile sale web în funcție de interesele fiecărui Jucător în parte.

23.2 PLAYER poate colecta informații despre computerul dvs., inclusiv, în funcție de disponibilitate, în legătură cu: adresa de IP, sistemul de operare și tipul browser-ului.

23.3. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, disponibilă ­aici.

 

 1. TRANSFER ȘI CESIUNE

24.1 Ocazional, putem uza de dreptul de a transfera, cesiona sau sublicenția prezentul Acord unui terț, ca în cazul, dar fără a se limita la, unei fuziuni sau achiziții. Prin acceptarea clauzelor acestui Acord vă exprimați consimțământul, iar noi ne rezervăm dreptul de a-l transfera, cesiona sau sublicenția, în totalitate sau parțial, către orice persoană, fără a necesita nicio aprobare suplimentară și fără notificare, cu condiția ca orice astfel de cesiune să fie în aceleași condiții sau în condiții la fel de avantajoase pentru dumneavoastră.

24.2 Nu aveți dreptul să cesionați, sublicențiați sau să transferați, în niciun mod, oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră, în temeiul prezentului Acord, fără aprobarea noastră, prealabilă, primită în scris.

 1. INSTITUȚIE FINANCIARĂ

25.1 Deoarece PLAYER nu este o instituție financiară, ați luat la cunoștință faptul că nu datorăm niciun fel de plată a dobânzilor, la nicio depunere, în Contul de Jucător, sub nicio formă.

25.2 PLAYER nu oferă consultanță cu privire la impozitare și/sau probleme juridice. Clienții care doresc să obțină consiliere cu privire la chestiuni fiscale și legale sunt sfătuiți să contacteze consilieri adecvați. Nu puteți utiliza PLAYER și Serviciile sale pentru a facilita arbitrajul prin intermediul tranzacțiilor de schimb valutar. În cazul în care PLAYER consideră că ați utilizat Serviciile pentru a obține câștiguri financiare astfel, orice câștig va fi pierdut și dedus din soldul contului, fără avertisment sau notificare.

25.3 Clienților le este strict interzisă utilizarea PLAYER pentru a facilita orice tip de transfer de bani ilegal. Nu este permis să utilizați Site-urile pentru nicio activitate frauduloasă sau interzisă (inclusiv spălarea banilor), conform legilor jurisdicției care vi se aplică. Dacă bănuim o astfel de implicare, în prezent sau în trecut, în activități frauduloase sau orice alt comportament care încalcă acești „Termeni și Condiții”, accesul la PLAYER va fi întrerupt imediat, următorul pas fiind blocarea Contului.

 • PLAYER nu va avea nicio obligație de restituire a fondurilor prezente în contul de jucător. În plus, PLAYER va avea dreptul de a informa autoritățile competente, alți furnizori de servicii online, bănci, companii de carduri de credit, furnizori de plăți electronice sau alte instituții financiare de identitatea dvs. și de orice activitate ilegală, frauduloasă sau necorespunzătoare de care sunteți suspectat. Este imperativ să cooperați pe deplin cu orice anchetă PLAYER în privința activităților menționate, pentru a rezolva cât mai eficient pentru ambele părți implicate.
 1. POLITICA ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR

26.1 PLAYER, împreună cu toți membrii Grupului PLAYER, aplică în mod consistent proceduri care previn încercările ilegale de spălare a banilor. În cazul în care PLAYER consideră că a identificat astfel de acțiuni suspecte, ne rezervăm dreptul de a raporta incidentele, inclusiv potențiale tranzacții ilicite, către autorități, în conformitate cu reglementările aplicabile împotriva spălării banilor.

26.2 Dacă PLAYER detectează astfel de evenimente, este dreptul său să suspende, blocheze sau să închidă orice Cont de Jucător și să rețină fondurile existente, dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă spălării banilor.

26.3 Utilizatorul Serviciilor, pentru a se conforma legislației împotriva activităților ilicite de spălarea a banilor, declară pe propria răspundere și garantează că:

 1. numele și adresa furnizate la înregistrarea Contul de Jucător sunt corecte;
 2. este proprietarul fondurilor și mijloacelor de depunere folosite pentru a finanța soldul necesar Contului și implicit folosirii Serviciilor noastre;
 3. este singurul beneficiar al tuturor tranzacțiilor și operațiunilor de pe site-ul nostru.

26.4 PLAYER nu își asumă răspunderea pentru astfel de acțiuni ilegale, iar Utilizatorul/Jucătorul este complet răspunzător de propriile acțiuni.

 1. RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI

27.1 Orice plângere sau pretenție de orice natură, inclusiv în ceea ce privește declarațiile contului (legate de modul de joc, tranzacții sau alte aspecte) sau soldul contului, trebuie să fie comunicate, fără întârziere și în limita posibilităților, departamentului de asistență clienți și nu mai târziu de 6 luni de la apariția problemei sesizate. Personalul de Serviciu Clienții poate fi contactat astfel:

 1. e-mail: contact@player.ro;
 2. telefon:0371781777;
 3. Live Chat: folosind secțiunea „Asistență” din meniul site-ului.

27.2 Comunicarea unei plângeri/sesizări către departamentul Serviciu Clienți trebuie să conțină:

 1. numele de utilizator;
 2. datele de înregistrare;
 3. explicația problemei sau a plângerii/cererii;
 4. date explicative și ore asociate plângerii/cererii, după caz.

27.3 Dacă cerințele din paragraful 27.2 nu sunt îndeplinite de către Utilizator/Jucător, atunci se poate ajunge la o întârziere a posibilităților noastre de a identifica și răspunde cu promptitudine cererii asociate.

27.4 În cazul unui conflict între rezultatul postat pe site-urile web și rezultatul afișat pe serverul nostru, rezultatul postat pe serverul nostru va avea precedență. Sunteți de acord că soluționarea oricărui conflict între Jucător și PLAYER va fi determinată în baza înregistrărilor efectuate de către noi.

27.5 PLAYER va raspunde reclamanților în termen de 14 zile de la data depunerii plângerii și va face tot ce-i stă în putere pentru oferi o rezolvare cât mai promptă a problemelor sesizate.

27.6 Vom încerca, pe cât posibil, rezolvarea internă a plângerilor, deși apar anumite cazuri în care nu se va putea ajunge la un consens. Echipa PLAYER va revizui personal toate detaliile plângerii instituite de Jucător și va trimite un email cu decizia finală. Dacă Jucătorul nu este satisfăcut de aceasta, atunci se poate adresa Organizației Naționale a Jocurilor de Noroc (ONJN), găsind toate detaliile creării unei petiții la http://onjn.gov.ro (informații suplimentare: http://onjn.gov.ro/informatii-obligatorii-pentru-verificare-petitie/)

27.7 Dacă un Jucător depune o plângere sau reclamație, PLAYER își rezervă dreptul, în orice moment, fără notificare prealabilă și fără a aduce prejudicii procedurilor ulterioare, de a suspenda contul acestuia, de a anula accesul la toate sau la o parte din Serviciile noastre, și, în special, de a refuza alocarea unui pariu sau tranzacții ori de a invalida ofertele promoționale până la încheierea procedurilor aferente Serviciilor și până la finalizarea investigațiilor necesare.

 

 

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

28.1 Imposibilitatea PLAYER de a-și exercita drepturile în baza acestor „Termeni și Condiții” nu constituie o renunțare generală la aceste drepturi.

28.2 În cazul în care, o parte a prezentului Acord este considerată nulă sau inaplicabilă, atunci prevederea în cauză va fi înlocuită de o dispoziție valabilă, aplicabilă care să reflecte cât mai fidel posibil intenția prevederii inițiale, iar restul prezentului Acord va continua cu efect deplin.

28.3 Prezentul document și toate documentele menționate aici reprezintă întregul acord între PLAYER și Utilizator și înlocuiește orice Acord prealabil, înțelegere sau aranjament, fie pe cale orală sau scrisă. Fiecare dintre părți recunoaște că nu s-a bazat pe nicio reprezentare, angajament sau promisiune dată de cealaltă parte sau implicită, din declarații verbale sau scrise, în negocierile dintre părți, cu excepția mențiunilor din prezentul Acord.